Положення

Затверджую:

Начальник відділу освіти

Старосамбірської РДА

_________М. Яворський

Наказ від 04.04.2016 р. № 71

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районний конкурс „Туристичні стежки Старосамбірщини”

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору робіт та порядок проведення районного конкурсу „Туристичні стежки Старосамбірщини”(далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводить  відділ освіти Старосамбірської райдержадміністрації спільно із Старосамбірською районною радою та комунальним закладом Львівської обласної ради «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді» .

1.3. Конкурс покликаний сприяти розвитку туристичної діяльності та пропагуванню туризму у Старосамбірському районі.

 

ІІ. Мета та завдання Конкурсу

2.1. Метою Конкурсу є:

2.1.1. Виявлення та популяризація визначних історико-культурних місць та предметів, архітектурних споруд, пам’ятників монументального мистецтва, унікальних природних об’єктів та інших надбань розташованих на території Старосаммбірського району

2.1.2. Пожвавлення туристичної діяльності в районі;

2.1.3. Створення якісного туристичного продукту;

2.1.4. Виховання у населення, в тому числі і молоді, почуття поваги та любові до рідного краю, його історії, культури, природи, звичаїв і традицій його мешканців, розширення світогляду туристів;

2.1.5. Формування естетичних смаків, задоволення культурно-історичних потреб населення.

2.2. Завдання Конкурсу:

2.2.1. Формування позитивного іміджу Старосамбірщини, пропаганда історико-культурної спадщини району, створення передумов до розвитку туристичної інфраструктури навколо об’єктів підвищеного інтересу, розвиток культурно-пізнавального туризму.

2.2.2.Розширення та підвищення рівня надання туристичних послуг;

2.2.3. Виявлення та розкриття творчих здібностей молодих авторів;

2.2.4. Пошук сучасних форм розвитку туристичної діяльності.

 

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1.  У конкурсі можуть приймати участь учнівські колективи.

 

ІV. Умови та порядок проведення конкурсу

4.1. Для участі у Конкурсі учасник подає Заявку з наступними матеріалами:

  • Обгрунтування туристичної стежки;
  • Текст дорожньої інформації туристичного маршруту;
  • Схема маршруту;
  • Ймовірні місця облаштування туристичних зупинок;
  • Електронна презентація стежки.

4.2. До кожної «туристичної стежки»  подається окрема заявка.

4.3. Один учасник може подати необмежену кількість заявок.

4.4. Заявки необхідно надіслати в друкованому вигляді та на електронних носіях до 15 травня 2016 року на адресу відділу освіти Старосамбірської райдержадміністрації: 82000, м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького, 40.

4.5. Конкурс проводиться в п’ять етапів:

4.5.1. Перший етап — підготовчий:

у термін з 25 квітня 2016 року до 1 травня 2016 року проводиться широка інформаційна кампанія Конкурсу; інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному  веб-сайті Старосамбірської районної ради” (http://sts-rrada.gov.ua) та у районній газеті «Голос Прикарпаття»

4.5.2. Другий етап – прийом заявок для участі в конкурсі:

у термін з 1 до 15 травня 2016 року триває прийом заявок для участі в Конкурсі.

4.5.3 Третій етап – етап монтування таблиць та маркування маршруту:

у термін з 15 до 20 травня 2016 року триває опрацювання отриманих матеріалів. На цьому етапі члени експертної групи здійснюють огляд туристичних стежок та визначають обсяг робіт на місці.

4.5.4. Четвертий етап – експертна оцінка робіт та визначення переможців:

у термін до 20 травня 2016 року експертна група підводить підсумки конкурсу та визначає переможців Конкурсу; при виборі кращих презентацій буде враховуватися відповідність запропонованої тематики, художній рівень, оригінальність, простота і новизна подачі матеріалу; рішення про визнання переможців Конкурсу оформляється у вигляді протоколу засідання експертної групи;

4.5.5. П’ятий етап-публічне поширення інформації підведення підсумків Конкурсу:

Після визначення переможців в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Старосамбірської районної ради” (http://sts-rrada.gov.ua) публікується докладна розповідь про переможців Конкурсу

4.6. До участі в Конкурсі допускаються учасники, конкурсні Заявки яких відповідають вимогам передбачених цих Положенням.

4.7. Учасник, який надає заявку для участі у Конкурсі, погоджується з його умовами.

4.8. Надіслані роботи не рецензуються і не повертаються.

4.9. Організатор конкурсу залишає за собою право вносити зміни та доповнення до цього Положення.

 

  1. Інші вимоги

5.1. Організатори визначають термін прийому заявок на участь у Конкурсі. Заявки на участь у Конкурсі, що надійдуть після визначеної дати у засобах масової інформації, експертною групою не розглядаються.

5.2. Витрати на забезпечення своєї участі у Конкурсі учасники несуть самостійно.

5.3. Експертна група залишає за собою право прийняття або неприйняття заявки у разі невідповідності наданої інформації встановленим вимогам.

5.4. Фактом подання заявки про участь у Конкурсі, учасник підтверджує свою згоду з його умовами, зокрема на безоплатне використання організаторами та уповноваженими ним особами наданої інформації у інформаційних матеріалах, на веб-сайтах та при підготовці друкованої продукції.

 

VІ. Експертна група Конкурсу

6.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів створюється Експертна група (далі – Експертна група).

6.2. До Експертної групи входять голова, члени та секретар, а саме:

співголови – голова Старосамбірської районної ради; директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді»; начальник відділу освіти Старосамбірської райдержадміністрації.

члени – заступник директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді»; заступник директора РІМЦ відділу освіти райдержадміністрації; консультант голови районної ради з питань транскордонної співпраці, методист РІМЦ відділу освіти райдержадміністрації, взаємодії з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування та з питань адміністративно-територіального устрою; директор та заступник Хирівської школи –інтернат; директор Терлівської ЗСШ І-ІІст.; директор Чаплівської ЗСШ І-ІІст;

секретар – заступник директора Хирівської школи – інтернат

 

6.3. Розподіл обов’язків в Експертній групі наступний:

6.3.1.Голова: очолює роботу Експертної групи з проведення Конкурсу; розподіляє повноваження між членами Експертної групи.

6.3.2.Члени Експертної групи: забезпечують порядок проведення Конкурсу; визначають учасників Конкурсу; доводять до відома учасників про результати Конкурсу. визначають переможців Конкурсу; сприяють висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

6.3.3. Секретар: збирає заявки про участь у Конкурсі; стежить за дотриманням порядку оформлення заявок; організовує засідання  Експертної групи.

6.4. Основною формою роботи Експертної групи є засідання.

6.5. Засідання Експертної групи є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від його складу.

6.6. Рішення Експертної групи приймається більшістю голосів від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

  

VІІ. Робота Експертної групи та критерії оцінки туристичного маршруту

7.1. Оцінку туристичних маршрутів, поданих на Конкурс, здійснює Експертна група.

7.2. Туристичні маршрути подані на Конкурс оцінюються за такими критеріями:

7.2.1.Наявність всіх складових туристичного маршруту;

7.2.2. Повнота розкриття теми маршруту та доступність інформації;

7.2.3. Тісний зв’язок між змістом і тривалістю маршруту.

7.3. Переможцем у Конкурсу рішенням Експертної групи визначається учасник, який набрав найбільшу сумарну кількість балів.

 

VІІІ. Нагородження учасників

8.1. Оголошення переможців Конкурсу відбудеться 24 червня 2016 року (під час проведення туристичних змагань «Левурда»).

8.2. Переможці Конкурсу нагороджуються Дипломами, Грамотами та цінними подарунками.

ІХ. Фінансові умови Конкурсу

9.1. Конкурс є некомерційним заходом, вступний внесок не передбачений.

9.2.Проведення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

Визначення основних термінів:

Туристичний маршрут – чітко визначені суб’єктом туристичної діяльності шляхи туристичної подорожі (екскурсії, походу тощо), що передбачають відвідування ряду визначних історичних, архітектурних, культурних, духовних, природних чи інших пам’яток певної місцевості з зазначенням населених пунктів, рекомендованих місць для відвідування, відстані між об’єктами, часу, необхідного для пересування, наявна туристична інфраструктура, а також коротка тематична довідка про об’єкти відвідування.

Схема маршруту – заздалегідь ретельно розроблений шлях проходження туристичної групи, пов’язаний з процесом послідовного показу об’єктів і розповіді про них