Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

2015-2016 н.р.

Додаток 2

Типовий навчальний план

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 (універсальний профіль)

 Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова 3,5 3,5
Світова література 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта:правознавство

економіка

1
1
людина і світ 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Алгебра 2 3

Геометрія

2 2

Астрономія

0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5
Фізика 3 3
Хімія 1 2
Екологія 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 2
Фізична культура* 2 2
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Разом 30 33
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 8 5

 

Гранично допустиме навантаження на учня 33  33 
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

 

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.