The archive for Серпень 2015

Методичні рекомендації зміни

Українська мова   У зв’язку з розвантаженням навчальних програм для учнів 5-9 класів відбулися зміни в мовній та мовленнєвій змістових лініях, що відбито в додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 “Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році”. Звернемо увагу саме на ті нові […]

Методичні рекомендації

Захист Вітчизни Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від  29.05.2014  № 657, на вивчення предмета в 2015/2016 навчальному  році  передбачено: у класах з військово-спортивним профільним навчанням – 2 год. на тиждень; у  класах всіх інших […]

Методичні рекомендації

Трудове навчання (технології). Креслення Навчальні плани та програми Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання у 2015-2016 навчальному році передбачено: у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень; у 7 класах – 1 год. на тиждень; у 8 класах – 2 год. на тиждень; у 9 класах – 1 […]

Методичні рекомендації

Фізична культура Розподіл годин та навчальні програми Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено: 1-4 класи – 3 години на тиждень; 5-9 класи – 3 години на тиждень; 10-11 класи – 2 години на тиждень; 10-11 класи спортивного та військово-спортивного профілів – […]

Методичні рекомендації

Основи здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» в 2015/2016 навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами:          5-7 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5– 9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;  8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5–9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. На вивчення предмета […]

Методичні рекомендації

Біологія У 2015/2016 навчальному році біологія в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за такими навчальними програмами: 6-7 класи – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства №664 від 06.06 2012 р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 № 585 (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/); 8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. […]

Методичні рекомендації

Хімія У 2015/2016 навчальному році в 7 класі розпочинається вивчення хімії за новою навчальною програмою, затвердженою наказом Міністерства № 664   від 26.06.2012 року зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Нова програма з хімії для 7 – 9 класів, порівняно з програмою 2005 року, має низку особливостей. Так, програмою 7 класу не […]